Privacy, Cookies en disclaimer

Ambroise respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy is uitgangspunt van al onze activiteiten en vanzelfsprekend zullen we ons werk doen in overeenstemming met deĀ geldende wettelijke regels.

Onze Ambroise Website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ambroise streeft ernaar u correct te informeren. Aan de op de site gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Ambroise kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site.

Onze website kan op geen enkele manier uw arts vervangen. De informatie die we hier verstrekken is zuiver informatief bedoeld. Ga met vragen over uw gezondheid en de behandeling van uw klachten altijd (ook) naar uw behandelend arts.

Neem vooral contact met ons op als u vragen heeft over de inhoud van de website, of als u meent dat er onjuistheden op staan. We stellen feedback zeer op prijs. Ambroise behoudt zich het auteursrecht op de website voor. Het is toegestaan informatie van onze website geheel of gedeeltelijk over te nemen of te verspreiden, maar alleen met uitdrukkelijke bronvermelding van Ambroise.

Onze website maakt gebruik van cookies en web statistieken (als Google Analytics). Dat doen we om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze site door bezoekers. We hopen daarmee beter inzicht te krijgen in hoe we de site nog beter kunnen maken.